Integracja z Kurierem FedEX

Moduł SOTE integracja z kurierem FedEX umożliwia skrócenie czasu potrzebnego na obsługę logistyki realizowanej przez FedEX poprzez zautomatyzowanie obsługi przesyłek z poziomu panelu zamówienia SOTE.

  • szt.
  • Cena netto: 499,00 zł

Oprogramowanie jednego modułu SOTE w ramach uiszczanej ceny obejmuje: 

  • instalację modułu w sklepie Klienta (po przekazaniu danych dostępowych do FTP oraz backendu sklepu);
  • dopasowanie funkcjonalności modułu opisanej w specyfikacji modułu do szablonu używanego przez Klienta (nie dotyczy starych szablonów - tzn. takich, gdzie osobno jest wersja mobilna i osobno wersja desktop);
    wstępną konfigurację modułu - ustawienia niezbędne do funkcjonowania od strony technicznej; 
  • dopasowanie funkcjonalności modułu, opisanej w specyfikacji modułu do aktualnie użytkowanej przez Klienta wersji SOTE - pod warunkiem korzystania z jednej z 3 ostatnich wersji systemu SOTE.

Więcej dowiesz się w § 4 Przedmiot sprzedaży naszego regulaminu:
https://moduly-sote.pl/webpage/regulamin.html

Możesz odstąpić od umowy zakupu Oprogramowania w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba, że oprogramowanie zostało specjalnie wykonane na Twoje zamówienie.

Więcej dowiesz się w § 6 Gwarancja satysfakcji naszego regulaminu:
https://moduly-sote.pl/webpage/regulamin.html

W sytuacji, gdy z przyczyn wywołanych okolicznościami niezależnymi od Convertis, aktualizacja/ dostosowanie modułu jest pracą dodatkowo płatną.

Więcej dowiesz się w § 5 naszego regulaminu:
https://moduly-sote.pl/webpage/regulamin.html

Moduł Integracja z kurierem FedEX pozwala na zautomatyzowanie obsługi przesyłek z poziomu SOTE - nadawanie przesyłek, drukowanie listów przewozowych na podstawie automatycznie wczytanych danych z zamówienia, które można dodatkowo edytować. 

 

Dzięki modułowi Integracja z kurierem FedEX w szybki sposób nadasz przesyłkę, wydrukujesz etykietę nadania dla kuriera, sprawdzisz status przesyłki - wszystko z poziomu SOTE - co pozwoli na zaoszczędzenie czasu potrzebnego na obsługę logistyki realizowanej przez FedEX.