Integracja z Kurierem FedEX

Moduł SOTE integracja z kurierem FedEX umożliwia skrócenie czasu potrzebnego na obsługę logistyki realizowanej przez FedEX poprzez zautomatyzowanie obsługi przesyłek z poziomu panelu zamówienia SOTE.


Ilość
Zapytaj o produkt

Moduł Integracja z kurierem FedEX pozwala na zautomatyzowanie obsługi przesyłek z poziomu SOTE - nadawanie przesyłek, drukowanie listów przewozowych na podstawie automatycznie wczytanych danych z zamówienia, które można dodatkowo edytować. 

Dzięki modułowi Integracja z kurierem FedEX w szybki sposób nadasz przesyłkę, wydrukujesz etykietę nadania dla kuriera, sprawdzisz status przesyłki - wszystko z poziomu SOTE - co pozwoli na zaoszczędzenie czasu potrzebnego na obsługę logistyki realizowanej przez FedEX. 

Co zawiera cena modułu?

Cena modułu SOTE obejmuje licencję gotowego kodu modułu dla jednego sklepu oraz usług:

  • instalację modułu w sklepie Klienta (po przekazaniu danych dostępowych do FTP oraz backendu sklepu)
  • dopasowanie funkcjonalności modułu opisanej w specyfikacji modułu do szablonu używanego przez Klienta (nie dotyczy starych szablonów - tzn. takich, gdzie osobno jest wersja mobilna i osobno wersja desktop). W przypadku braku możliwości dostosowania modułu - zwracane są pieniądze za zakupiony moduł
  • wstępna konfiguracja modułu - ustawienia niezbędne do funkcjonowania od strony technicznej.
  • dopasowanie funkcjonalności modułu opisanej w specyfikacji modułu do aktualnie użytkowanej przez Klienta wersji SOTE - pod warunkiem korzystania z jednej z 3 ostatnich wersji systemu SOTE. Inne dostosowania możemy wykonać za opłatą ustalaną indywidualnie. W przypadku braku możliwości dostosowania modułu - zwracane są pieniądze za zakupiony moduł.

Cena modułu SOTE nie obejmuje:

  • szkolenia z obsługi modułu - usługa dodatkowo płatna w zależności od wymaganego zakresu
  • ładowania modułu danymi - np. banerami, treściami popup, treściami mail - usługa dodatkowo płatna w zależności od wymaganego zakresu
  • konfiguracja danych specyficznych dla danego sklepu (kontaktowe, dotyczące specyfiki sklepu itp.)
  • niezbędnych aktualizacji koniecznych do zachowania kompatybilności z aktualizacjami SOTE lub zmianami kodu/szablonu przez Klienta występującymi po instalacji modułu. Może wystąpić przypadek polegający na przerwaniu poprawnego funkcjonowania modułu na skutek zaktualizowania oprogramowania SOTE i zawartych w aktualizacji zmian działania wprowadzających niekompatybilność SOTE i modułu czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
  • ewentualnego dostosowania modułu do zmienionego działania sklepu spowodowanego aktualizacją oprogramowania sklepu