Automatyczne Maile Do Klientów

Moduł Automatyczne Maile Do Klientów pozwala na automatyczne dotarcie do wybranych klientów, którzy złożyli w sklepie zamówienie - poprzez wysłanie ustalonej wcześniej wiadomości (np. przy braku wpłaty po tygodniu od zamówienia lub przy przedłużającej się obsłudze zamówienia przez pracowników sklepu).

  • Kod: 28z
  • szt.
  • Cena netto: 799,00 zł

Oprogramowanie jednego modułu SOTE w ramach uiszczanej ceny obejmuje: 

  • instalację modułu w sklepie Klienta (po przekazaniu danych dostępowych do FTP oraz backendu sklepu);
  • dopasowanie funkcjonalności modułu opisanej w specyfikacji modułu do szablonu używanego przez Klienta (nie dotyczy starych szablonów - tzn. takich, gdzie osobno jest wersja mobilna i osobno wersja desktop);
    wstępną konfigurację modułu - ustawienia niezbędne do funkcjonowania od strony technicznej; 
  • dopasowanie funkcjonalności modułu, opisanej w specyfikacji modułu do aktualnie użytkowanej przez Klienta wersji SOTE - pod warunkiem korzystania z jednej z 3 ostatnich wersji systemu SOTE.

Więcej dowiesz się w § 4 Przedmiot sprzedaży naszego regulaminu:
https://moduly-sote.pl/webpage/regulamin.html

Możesz odstąpić od umowy zakupu Oprogramowania w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba, że oprogramowanie zostało specjalnie wykonane na Twoje zamówienie.

Więcej dowiesz się w § 6 Gwarancja satysfakcji naszego regulaminu:
https://moduly-sote.pl/webpage/regulamin.html

W sytuacji, gdy z przyczyn wywołanych okolicznościami niezależnymi od Convertis, aktualizacja/ dostosowanie modułu jest pracą dodatkowo płatną.

Więcej dowiesz się w § 5 naszego regulaminu:
https://moduly-sote.pl/webpage/regulamin.html

Moduł Automatyczne Maile Do Klientów umożliwia:
- automatyczną wysyłkę maili do danej grupy klientów
- wysyłkę specjalnych treści tylko do klientów spełniających określone warunki (np. data zamówienia, minimalna czy maksymalna kwota zamówienia, określony status zamówienia
- tworzenie szablonów maili

 

Moduł Automatyczne Maile Do Klientów pozwala zaoszczędzić czas poprzez np. brak konieczności ręcznego analizowania nieopłaconych zamówień czy wyszukiwania klientów z określoną kwotą zamówienia. Generuje on automatyczne, zdefiniowane wcześniej wiadomości do ściśle określonej grupy klientów, co pozwala na bardziej dopasowaną komunikację marketingową bez konieczności bieżącego śledzenia zamówień w sklepie.