Automatyczne przypisywanie do kategorii nadrzędnych i wybór kategorii domyślnej - Moduł SOTE

Moduł automatycznie przypisuje produkty dodane do kategorii najniższego rzędy - do wszystkich kategorii nadrzędnych.

Dzięki temu:

 1. dodawanie produktów do kategorii jest znacznie szybsze
 2. można wyłączyć w SOTE opcję "Wyświetlaj produkty z podkategorii" co pozwala zoptymalizować zapytania do bazy danych i przyspieszyć działanie sklepu. 
 • Kod: skAssignProductToParentCategoryPlugin

Konfiguracja modułu

 

Moduł można włączyć tutaj:

 

W konfiguracji możemy:

 1. Włączyć moduł
 2. kliknąć “wymuś przeliczenie” - co ręcznie wywoła akcję przypisania. Osobno można też dodać akcję modułu do crona np. raz na dobę - co spowoduje automatyczne przypisywanie produktów
 3. Wybranie drzewa kategorii dla których będą prowadzone automatyczne przypisywania do kategorii wyższych rzędów (wybieramy tylko te drzewa kategorii, które chcemy obsługiwać, żeby nie wydłużać niepotrzebnie czasu pracy skryptu.
 4. włączyć dopisywanie do kategorii domyślnej (wymaga ustawienia w poszczególnych kategoriach które mają być domyślne
 5. Dodać wyświetlanie komunikatu dla produktów nieprzypisanych do żadnej z kategorii domyślnych - tzn. wymagających ustawienia, żeby cel modułu był spełniony (informacja niżej w osobnej sekcji)

 

Konfiguracja w edycji danej kategorii

 

Dopisywanie do nadrzędnych kategorii

W edycji danej kategorii można wykluczyć skrypt przypisujący dla poszczególnych kategorii 

 1. pierwsza opcja sprawi, że do edytowanej kategorii nie będą dopisywane produkty z podkategorii, 
 2. druga opcja sprawi, że produkty z edytowanej kategorii nie dopiszą się do jej rodzica
 3. trzecia opcja sprawi, że wskazana kategoria będzie uważana za domyślną

Przypisywanie domyślnej kategorii

 

Można wybrać, że dana kategoria ma być ustawiana jako domyślna. Przykładowo: Zaznaczamy tę opcję wszystkim kategoriom najniższego rzędu z głównego drzewa (wykluczając kategorie techniczne). Dzięki temu, na pewno produkt będzie miał ustawioną poprawnie kategorię najniższego rzędu (np. “sandały damskie” a nie kategorię najwyższego rzędu (np. “Kobiety”). Jest to ważne, gdyż kategoria domyślna wyświetla się w tzw. Breadcrumbs, jest też przesyłana w XMLach do Google czy Facebooka.

 

Pilnowanie przypisania produktów do kategorii domyślnych

Jeśli oznaczymy kategorie domyślne, to w konfiguracji modułu możemy włączyć wyświetlanie komunikatu (nad listą produktów) w momencie kiedy w systemie są produkty, które nie są przypisane do oznaczonych kategorii domyślnych. 

Dzięki temu można wyłapać produkty, które nie mają kategorii w ogóle lub są dopisane tylko do kategorii technicznych, marketingowych, przeznaczonych dla importu produktów itd. 

 

 

Optymalizacja działania sklepu - skutek zastosowania modułu

W konfiguracji “Kategorii” w sklepie możemy wyłączyć opcję pokazywania produktów  podkategorii - ponieważ dzięki modułowi każdy produkt będzie dodany do każdego poziomu drzewa kategorii.

Dzięki temu zoptymalizujemy czas zapytań do bazy danych w różnych miejscach sklepu