Dodatkowe filtry w backendzie - filtrowanie atrybutów

Prostota obsługi zamówień i produktów jest dużym atutem Sote. Czasem jednak trzeba nieco rozszerzyć możliwości tej platformy, żeby wygodnie wykonywać codzienne czynności.
Przykładem takiego rozszerzenia możliwości Sote jest moduł, który pozwala filtrować eksportowane atrybuty. 

 

 

  • Kod: aaExportAttributes
  • szt.
  • Cena netto: 286,00 zł

Oprogramowanie jednego modułu SOTE w ramach uiszczanej ceny obejmuje: 

  • instalację modułu w sklepie Klienta (po przekazaniu danych dostępowych do FTP oraz backendu sklepu);
  • dopasowanie funkcjonalności modułu opisanej w specyfikacji modułu do szablonu używanego przez Klienta (nie dotyczy starych szablonów - tzn. takich, gdzie osobno jest wersja mobilna i osobno wersja desktop);
    wstępną konfigurację modułu - ustawienia niezbędne do funkcjonowania od strony technicznej; 
  • dopasowanie funkcjonalności modułu, opisanej w specyfikacji modułu do aktualnie użytkowanej przez Klienta wersji SOTE - pod warunkiem korzystania z jednej z 3 ostatnich wersji systemu SOTE.

Więcej dowiesz się w § 4 Przedmiot sprzedaży naszego regulaminu:
https://moduly-sote.pl/webpage/regulamin.html

Możesz odstąpić od umowy zakupu Oprogramowania w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba, że oprogramowanie zostało specjalnie wykonane na Twoje zamówienie.

Więcej dowiesz się w § 6 Gwarancja satysfakcji naszego regulaminu:
https://moduly-sote.pl/webpage/regulamin.html

W sytuacji, gdy z przyczyn wywołanych okolicznościami niezależnymi od Convertis, aktualizacja/ dostosowanie modułu jest pracą dodatkowo płatną.

Więcej dowiesz się w § 5 naszego regulaminu:
https://moduly-sote.pl/webpage/regulamin.html


Dodatkowe filtry w backendzie - filtrowanie atrybutów

Prostota obsługi zamówień i produktów jest dużym atutem Sote. Czasem jednak trzeba nieco rozszerzyć możliwości tej platformy, żeby wygodnie wykonywać codzienne czynności.
Przykładem takiego rozszerzenia możliwości Sote jest moduł, który pozwala filtrować eksportowane atrybuty. 

 

Standardowy eksport atrybutów nie pozwala na żadną konfigurację tego, co znajdzie się w pliku:

 

Rozszerzony eksport pozwala filtrować wyniki, jakie znajdą się w pliku, można wybrać np. tylko aktywne produkty z określonej kategorii:

Ten dodatek do Sote przydaje się szczególnie w sklepach, które mają wiele produktów w ofercie i często wykonują operacje na atrybutach (np. w celu dopasowania pod nowe wymogi Allegro).

 

Dzięki tej dodatkowej funkcji można filtrować po:
- nazwie lub jej części (np. wszystkie produkty, które posiadają w nazwie “buty”)
- po kategorii/kategoriach

- po producencie
- po aktywności (tylko aktywne produkty, bez archiwalnym, które nie są już w sprzedaży)

- po stanie magazynowym (tylko produkty ze stanem większym od zera)

Wtyczka pozwala również wyeksportować te produkty, które mają określony atrybut (np. produkty zawierające atrybut “kolor”).

Dla jeszcze większej wygody korzystania można nie tylko określić kategorie, które mają być wyeksportowane, ale również te, które mają być wykluczone z eksportu (np. Outlet).


Jeśli potrzebujesz innych zmian w panelu administracyjnym sote (w backendzie) - napisz do nas.

Instrukcja:

Moduł znajdziesz jako rozszerzenie standardowego modułu Atrybutów produktu:

Następnie zamiast standardowego eksportu wybierz opcję rozszerzoną:

Przykład zastosowania 1:
Dzięki  temu modułowi możesz w szybki sposób zmienić nazwy wielu atrybutów naraz na przykład na potrzeby wystawiania produktów w Allegro.

Aby zmienić warianty atrybutów np. z White na Biały wybierz produkty, które zawierają atrybut kolor  a następnie eksportuj plik:

W arkuszu kalkulacyjnym za pomocą metody “znajdź i zamień” popraw błędne nazwy:


Zapisz zmiany w poprawionym pliku.

A następnie zaimportuj poprawiony plik do Sote za pomocą standardowej funkcji “import” w module “Atrybuty produktów”:

 

Przykład zastosowania 2:

 

Dzięki modułowi łatwiej i efektywniej można sprawdzić, które produkty nie mają uzupełnionych atrybutów. Po wprowadzeniu nowego asortymentu można przefiltrować więc plik przed eksportem, by pokazywał tylko nowości i sprawdzić w Excelu czy wszystkie warianty zostały uzupełnione. 


Jeśli produkt dany produkt nie ma uzupełnionego wariantu, można uzupełnić brakującą informację w arkuszu kalkulacyjnym a następnie zaimportować uzupełniony plik z powrotem do Sote.

Brakujące warianty zostaną automatycznie uzupełnione.