Edycja Cen Hurtowych

Moduł SOTE Edycja Cen Hurtowych pozwala w bardzo szybki sposób na zmniejszenie lub zwiększenie ceny hurtowej dla danego kontrahenta na dane produkty, co umożliwia reagowanie na pozytywne lub negatywne zachowania partnerów biznesowych.

  • Kod: 27z

Moduł SOTE  edycja cen hurtowych umożliwia dla danego klienta - hurtownika (który ma przypisaną jedną z grup cenowych A/B/C/) dodatkową zmianę ceny hurtowej dla każdego produktu osobno. Jest to idealne rozwiązanie dla typowych hurtowni B2B zbudowanych na sklepie internetowym SOTE jak i wszystkich sklepów, które stosują różne cenniki dla swoich klientów.

 

Dzięki temu możemy sprawić, że cena będzie bardziej atrakcyjna, lub bardziej restrykcyjna (gdy np. kupujący hurtowo zaniżają cenę sprzedaży naszego produktu).

 

 

Moduł Edycja Cen Hurtowych jest idealny dla każdego właściciela sklepu, który oprócz cen detalicznych chce wprowadzić ceny hurtowe dla partnerów, którzy mają sprzedawać kupowane w sklepie produkty w swoich kanałach.