Edycja Cen Hurtowych

Moduł SOTE Edycja Cen Hurtowych pozwala w bardzo szybki sposób na zmniejszenie lub zwiększenie ceny hurtowej dla danego kontrahenta na dane produkty, co umożliwia reagowanie na pozytywne lub negatywne zachowania partnerów biznesowych.

  • Kod: 27z
  • szt.
  • Cena netto: 599,00 zł

Oprogramowanie jednego modułu SOTE w ramach uiszczanej ceny obejmuje: 

  • instalację modułu w sklepie Klienta (po przekazaniu danych dostępowych do FTP oraz backendu sklepu);
  • dopasowanie funkcjonalności modułu opisanej w specyfikacji modułu do szablonu używanego przez Klienta (nie dotyczy starych szablonów - tzn. takich, gdzie osobno jest wersja mobilna i osobno wersja desktop);
    wstępną konfigurację modułu - ustawienia niezbędne do funkcjonowania od strony technicznej; 
  • dopasowanie funkcjonalności modułu, opisanej w specyfikacji modułu do aktualnie użytkowanej przez Klienta wersji SOTE - pod warunkiem korzystania z jednej z 3 ostatnich wersji systemu SOTE.

Więcej dowiesz się w § 4 Przedmiot sprzedaży naszego regulaminu:
https://moduly-sote.pl/webpage/regulamin.html

Możesz odstąpić od umowy zakupu Oprogramowania w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba, że oprogramowanie zostało specjalnie wykonane na Twoje zamówienie.

Więcej dowiesz się w § 6 Gwarancja satysfakcji naszego regulaminu:
https://moduly-sote.pl/webpage/regulamin.html

W sytuacji, gdy z przyczyn wywołanych okolicznościami niezależnymi od Convertis, aktualizacja/ dostosowanie modułu jest pracą dodatkowo płatną.

Więcej dowiesz się w § 5 naszego regulaminu:
https://moduly-sote.pl/webpage/regulamin.html

Moduł SOTE  edycja cen hurtowych umożliwia dla danego klienta - hurtownika (który ma przypisaną jedną z grup cenowych A/B/C/) dodatkową zmianę ceny hurtowej dla każdego produktu osobno. Jest to idealne rozwiązanie dla typowych hurtowni B2B zbudowanych na sklepie internetowym SOTE jak i wszystkich sklepów, które stosują różne cenniki dla swoich klientów.

 

Dzięki temu możemy sprawić, że cena będzie bardziej atrakcyjna, lub bardziej restrykcyjna (gdy np. kupujący hurtowo zaniżają cenę sprzedaży naszego produktu).

 

 

Moduł Edycja Cen Hurtowych jest idealny dla każdego właściciela sklepu, który oprócz cen detalicznych chce wprowadzić ceny hurtowe dla partnerów, którzy mają sprzedawać kupowane w sklepie produkty w swoich kanałach.