Export produktów XML do Facebooka

Chcesz pokazać Twoje produkty użytkownikom największego portalu społecznościowego na świecie?

Moduł pozwala na wygenerowanie listy produktów w formacie XML, która to jest nam potrzebna do uruchomienia kampanii z wykorzystaniem dynamicznych reklam na portalu Facebook.

  • Kod: 34z
  • szt.
  • Cena netto: 599,00 zł

Oprogramowanie jednego modułu SOTE w ramach uiszczanej ceny obejmuje: 

  • instalację modułu w sklepie Klienta (po przekazaniu danych dostępowych do FTP oraz backendu sklepu);
  • dopasowanie funkcjonalności modułu opisanej w specyfikacji modułu do szablonu używanego przez Klienta (nie dotyczy starych szablonów - tzn. takich, gdzie osobno jest wersja mobilna i osobno wersja desktop);
    wstępną konfigurację modułu - ustawienia niezbędne do funkcjonowania od strony technicznej; 
  • dopasowanie funkcjonalności modułu, opisanej w specyfikacji modułu do aktualnie użytkowanej przez Klienta wersji SOTE - pod warunkiem korzystania z jednej z 3 ostatnich wersji systemu SOTE.

Więcej dowiesz się w § 4 Przedmiot sprzedaży naszego regulaminu:
https://moduly-sote.pl/webpage/regulamin.html

Możesz odstąpić od umowy zakupu Oprogramowania w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba, że oprogramowanie zostało specjalnie wykonane na Twoje zamówienie.

Więcej dowiesz się w § 6 Gwarancja satysfakcji naszego regulaminu:
https://moduly-sote.pl/webpage/regulamin.html

W sytuacji, gdy z przyczyn wywołanych okolicznościami niezależnymi od Convertis, aktualizacja/ dostosowanie modułu jest pracą dodatkowo płatną.

Więcej dowiesz się w § 5 naszego regulaminu:
https://moduly-sote.pl/webpage/regulamin.html

Moduł umożliwia:
- tworzenie własnych konfiguracji plików do generowania
- wybór produktu poprzez kategorie lub wykluczenie
- zmianę nazwy bądź opisu produktu
- obsługę wartości oraz parametrów atrybutu
- dodanie zadań do Crona by generował wszystkie pliki z zapisanej i aktywnej konfiguracji lub tylko wybrane ID konfiguracji naszego pliku

 

Wystarczy dodać wygenerowaną wcześniej listę produktów w formacie XML i raz skonfigurować kampanię, a ona będzie dalej dla Ciebie pracować, wyszukując odbiorców każdego produktu w określonym czasie przy czym produkt będzie mieć zawsze aktualną cenę i informację o dostępności.