Moduł integracji SOTE z FreshMail

Zwiększaj sprzedaż wysyłając mailingi/ newsletter za pośrednictwem narzędzia FreshMail zintegrowanego z Twoim sklepem SOTE

 • Kod: aaFreshmailPlugin
 • szt.
 • Cena netto: 499,00 zł

Oprogramowanie jednego modułu SOTE w ramach uiszczanej ceny obejmuje: 

 • instalację modułu w sklepie Klienta (po przekazaniu danych dostępowych do FTP oraz backendu sklepu);
 • dopasowanie funkcjonalności modułu opisanej w specyfikacji modułu do szablonu używanego przez Klienta (nie dotyczy starych szablonów - tzn. takich, gdzie osobno jest wersja mobilna i osobno wersja desktop);
  wstępną konfigurację modułu - ustawienia niezbędne do funkcjonowania od strony technicznej; 
 • dopasowanie funkcjonalności modułu, opisanej w specyfikacji modułu do aktualnie użytkowanej przez Klienta wersji SOTE - pod warunkiem korzystania z jednej z 3 ostatnich wersji systemu SOTE.

Więcej dowiesz się w § 4 Przedmiot sprzedaży naszego regulaminu:
https://moduly-sote.pl/webpage/regulamin.html

Możesz odstąpić od umowy zakupu Oprogramowania w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba, że oprogramowanie zostało specjalnie wykonane na Twoje zamówienie.

Więcej dowiesz się w § 6 Gwarancja satysfakcji naszego regulaminu:
https://moduly-sote.pl/webpage/regulamin.html

W sytuacji, gdy z przyczyn wywołanych okolicznościami niezależnymi od Convertis, aktualizacja/ dostosowanie modułu jest pracą dodatkowo płatną.

Więcej dowiesz się w § 5 naszego regulaminu:
https://moduly-sote.pl/webpage/regulamin.html

Zintegruj FreshMail ze sklepem SoteShop

Moduł umożliwia integrację sklepu SOTE z narzędziem do e-mail marketingu FreshMail, dzięki czemu pozyskane od klientów adresy e-mail możemy wykorzystać w kampaniach reklamowych, co może przełożyć się na jeszcze większą sprzedaż.

Instrukcja integracji:

 1. Jeśli nie masz jeszcze grupy subskrybentów w FreshMail - załóż ją.


Kliknij w nowo utworzoną listę


 1. W lewej kolumnie kliknij parametry i zwróć uwagę na klucze API. 2. Przejdź do konfiguracji modułu w swoim sklepie SOTE
 3. Skopiuj z freshmaila i wklej w odpowiednie pola, o których mowa pkt. 2:

  • Klucz Api listy
  • Klucz Api
  • Klucz API sekret 

 • Włącz przesyłanie maili z newslettera do FreshMail - zaznaczony checkbox odpowiada za przesyłanie nowo zarejestrowanych adresów e-mail w newsletterze SOTE do grupy subskrybentów w FreshMail.

 • Exportuj całą bazę newslettera do FreshMail - jeśli klikniesz, to wszystkie adresy e-mail z bazy newslettera SOTE zostaną wysłane do do grupy subskrybentów we FreshMail (wskazane po instalacji modułu i możliwe jedynie w przypadku gdy zaznaczony checkbox “Włącz przesyłanie maili z newslettera do FreshMail”).