Moduł integracji SOTE z FreshMail

Zwiększaj sprzedaż wysyłając mailingi/ newsletter za pośrednictwem narzędzia FreshMail zintegrowanego z Twoim sklepem SOTE

 • Kod: aaFreshmailPlugin

Zintegruj FreshMail ze sklepem SoteShop

Moduł umożliwia integrację sklepu SOTE z narzędziem do e-mail marketingu FreshMail, dzięki czemu pozyskane od klientów adresy e-mail możemy wykorzystać w kampaniach reklamowych, co może przełożyć się na jeszcze większą sprzedaż.

Instrukcja integracji:

 1. Jeśli nie masz jeszcze grupy subskrybentów w FreshMail - załóż ją.


Kliknij w nowo utworzoną listę


 1. W lewej kolumnie kliknij parametry i zwróć uwagę na klucze API. 2. Przejdź do konfiguracji modułu w swoim sklepie SOTE
 3. Skopiuj z freshmaila i wklej w odpowiednie pola, o których mowa pkt. 2:

  • Klucz Api listy
  • Klucz Api
  • Klucz API sekret 

 • Włącz przesyłanie maili z newslettera do FreshMail - zaznaczony checkbox odpowiada za przesyłanie nowo zarejestrowanych adresów e-mail w newsletterze SOTE do grupy subskrybentów w FreshMail.

 • Exportuj całą bazę newslettera do FreshMail - jeśli klikniesz, to wszystkie adresy e-mail z bazy newslettera SOTE zostaną wysłane do do grupy subskrybentów we FreshMail (wskazane po instalacji modułu i możliwe jedynie w przypadku gdy zaznaczony checkbox “Włącz przesyłanie maili z newslettera do FreshMail”).