Moduł SOTE Akceptacja zmian w regulaminie (np. dla RODO)

Zmieniasz regulamin sklepu? Upewnij się, że dotychczasowi klienci są tego świadomi i wyrazili zgodę na nowe zapisy regulaminu!

  • Kod: 48z

Moduł ma za zadanie skutecznie poinformować klientów posiadających konta oraz zebrać ich wyraźną zgodę na zmiany regulaminu wprowadzane np. w związku z RODO (lub inne zmiany regulaminu).

Moduł informuje zalogowanych klientów o zmianach oraz zapisuje adresy IP i moment wyrażenia zgody na zmiany regulaminu.