Moduł sprawdzania poprawności danych w koszyku Sote Shop

Moduł, dodatek do Sote, który ma za zadanie zminimalizować ryzyko wprowadzenia przez klienta niepoprawnych danych i jednocześnie ograniczyć potrzebę wyjaśniania nieścisłości przez Sprzedawcę.

 • Kod: aaJsValidatePlugin
 • szt.
 • Cena netto: 277,00 zł

Oprogramowanie jednego modułu SOTE w ramach uiszczanej ceny obejmuje: 

 • instalację modułu w sklepie Klienta (po przekazaniu danych dostępowych do FTP oraz backendu sklepu);
 • dopasowanie funkcjonalności modułu opisanej w specyfikacji modułu do szablonu używanego przez Klienta (nie dotyczy starych szablonów - tzn. takich, gdzie osobno jest wersja mobilna i osobno wersja desktop);
  wstępną konfigurację modułu - ustawienia niezbędne do funkcjonowania od strony technicznej; 
 • dopasowanie funkcjonalności modułu, opisanej w specyfikacji modułu do aktualnie użytkowanej przez Klienta wersji SOTE - pod warunkiem korzystania z jednej z 3 ostatnich wersji systemu SOTE.

Więcej dowiesz się w § 4 Przedmiot sprzedaży naszego regulaminu:
https://moduly-sote.pl/webpage/regulamin.html

Możesz odstąpić od umowy zakupu Oprogramowania w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba, że oprogramowanie zostało specjalnie wykonane na Twoje zamówienie.

Więcej dowiesz się w § 6 Gwarancja satysfakcji naszego regulaminu:
https://moduly-sote.pl/webpage/regulamin.html

W sytuacji, gdy z przyczyn wywołanych okolicznościami niezależnymi od Convertis, aktualizacja/ dostosowanie modułu jest pracą dodatkowo płatną.

Więcej dowiesz się w § 5 naszego regulaminu:
https://moduly-sote.pl/webpage/regulamin.html

Walidacja formularzy zamówienia w Sote Shop

Moduł, dodatek do SOTE sprawdzania poprawności danych w formularzu danych zamówienia (Walidacja Koszyka)

 • minimalizuje ryzyko wprowadzenia przez klienta niepoprawnych danych
 • ogranicza potrzebę wyjaśniania nieścisłości przez Sprzedawcę
 • sprawdza wszystkie istotne pola w czasie rzeczywistym i wyświetla odpowiednie komunikaty, w których są zawarte instrukcje co dane pole powinno zawierać.

 

W przypadku zamówienia przez Klienta indywidualnego:

 

W przypadku zamówienia na firmę

Konfiguracja modułu

Konfiguracja > Konfiguracja modułów > Walidacja formularzyW konfiguracji modułu - Włącz moduł

 

Możesz również edytować treść poszczególnych komunikatów - zakładka Komunikaty 

Jest to również istotne w momencie, gdy sklep ma obsługę dodatkowych języków.

 

 

WAŻNA INFORMACJA

W przypadku kraju dostawy Polska, jest sprawdzana poprawność kodu pocztowego oraz numeru telefonu. Na pole “kod pocztowy” jest zastosowana maska automatycznie formatująca cyfry.

W polu “telefonu” zostały zablokowane dodatkowe znaki - dopuszczone jest wyłącznie 9 cyfr bez spacji i dodatkowych znaków - co dopuszcza użycie numerów komórkowych oraz stacjonarnych.

W przypadku innych krajów sprawdzanie w tych polach zostaje wyłączone. 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych lub zmiany walidacji, możemy odpłatnie dostosować do Twoich potrzeb.