Podstawowy Raport Sprzedaży

Moduł SOTE Podstawowy raport sprzedaży przedstawia statystyki sprzedaży w danym okresie co pozwala na śledzenie najważniejszych dla sklepu internetowego wartości - w formie krótkiego podsumowania lub eksportowalnego pliku CSV.

  • Kod: 13z
  • szt.
  • Cena netto: 250,00 zł

Oprogramowanie jednego modułu SOTE w ramach uiszczanej ceny obejmuje: 

  • instalację modułu w sklepie Klienta (po przekazaniu danych dostępowych do FTP oraz backendu sklepu);
  • dopasowanie funkcjonalności modułu opisanej w specyfikacji modułu do szablonu używanego przez Klienta (nie dotyczy starych szablonów - tzn. takich, gdzie osobno jest wersja mobilna i osobno wersja desktop);
    wstępną konfigurację modułu - ustawienia niezbędne do funkcjonowania od strony technicznej; 
  • dopasowanie funkcjonalności modułu, opisanej w specyfikacji modułu do aktualnie użytkowanej przez Klienta wersji SOTE - pod warunkiem korzystania z jednej z 3 ostatnich wersji systemu SOTE.

Więcej dowiesz się w § 4 Przedmiot sprzedaży naszego regulaminu:
https://moduly-sote.pl/webpage/regulamin.html

Możesz odstąpić od umowy zakupu Oprogramowania w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba, że oprogramowanie zostało specjalnie wykonane na Twoje zamówienie.

Więcej dowiesz się w § 6 Gwarancja satysfakcji naszego regulaminu:
https://moduly-sote.pl/webpage/regulamin.html

W sytuacji, gdy z przyczyn wywołanych okolicznościami niezależnymi od Convertis, aktualizacja/ dostosowanie modułu jest pracą dodatkowo płatną.

Więcej dowiesz się w § 5 naszego regulaminu:
https://moduly-sote.pl/webpage/regulamin.html

Moduł raporty sprzedaży umożliwia:
- obserwowanie poziomu sprzedaży i ilości transakcji w postaci krótkiego podsumowania lub w wyeksportowanym pliku CSV - dzięki czemu dane można analizować - wyszukiwać nietypowe spadki czy wzrosty sprzedaży, a także porównywać z danymi z innych źródeł np. Google Analytics
- filtrowanie zamówień w raporcie - według zakresu dat/ statusów zamówienia/statusu wpłaty
- podsumowanie sprzedaży - według liczby zamówień/sumy wartości netto zamówień/suma kosztów transportu netto zamówień 

 

 

Moduł raportu sprzedaży pokazuje najważniejsze dane - statystyki sprzedaży w danym okresie. Daje to możliwość zaobserwować nietypowe spadki czy wzrosty sprzedaży, które można porównywac z danymi z innych źródeł np. Google Analytics. Dodatkowo po wyfiltrowaniu można sprawdzać informacje np. o wzroście transakcji niezrealizowanych czy nieopłaconych.