Raporty SOTE z eksportem do CSV - realne dane

Moduł Raporty SOTE umożliwia między innymi: analizowanie najlepiej sprzedających się produktów, najpopularniejszych grup produktowych, wartości sprzedażowych z wybranego okresu wg. różnych kryteriów.

 • Kod: skPredefinedReportsPlugin
 • szt.
 • Cena netto: 650,00 zł

Oprogramowanie jednego modułu SOTE w ramach uiszczanej ceny obejmuje: 

 • instalację modułu w sklepie Klienta (po przekazaniu danych dostępowych do FTP oraz backendu sklepu);
 • dopasowanie funkcjonalności modułu opisanej w specyfikacji modułu do szablonu używanego przez Klienta (nie dotyczy starych szablonów - tzn. takich, gdzie osobno jest wersja mobilna i osobno wersja desktop);
  wstępną konfigurację modułu - ustawienia niezbędne do funkcjonowania od strony technicznej; 
 • dopasowanie funkcjonalności modułu, opisanej w specyfikacji modułu do aktualnie użytkowanej przez Klienta wersji SOTE - pod warunkiem korzystania z jednej z 3 ostatnich wersji systemu SOTE.

Więcej dowiesz się w § 4 Przedmiot sprzedaży naszego regulaminu:
https://moduly-sote.pl/webpage/regulamin.html

Możesz odstąpić od umowy zakupu Oprogramowania w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba, że oprogramowanie zostało specjalnie wykonane na Twoje zamówienie.

Więcej dowiesz się w § 6 Gwarancja satysfakcji naszego regulaminu:
https://moduly-sote.pl/webpage/regulamin.html

W sytuacji, gdy z przyczyn wywołanych okolicznościami niezależnymi od Convertis, aktualizacja/ dostosowanie modułu jest pracą dodatkowo płatną.

Więcej dowiesz się w § 5 naszego regulaminu:
https://moduly-sote.pl/webpage/regulamin.html

Analiza sprzedaży w Sote Shop - Moduł

Żeby podejmować dobre decyzje, musimy je oprzeć o realne dane. W systemie SOTE nie mamy wielu możliwości raportowania, dlatego stworzyliśmy moduł, który ma za zadanie dostarczać Właścicielom sklepów, istotnych informacji nt. sprzedaży i sprzedawanych produktów. 

Jest szczególnie przydatny, gdy potrzebujemy szybko poznać globalne wartości sprzedażowe z danego okresu wg różnych kryteriów składanych zamówień.

 

Dostępne raporty z możliwością eksportu do CSV:

 • Raport kategorii - pozwala na sprawdzenia sumy stanów magazynowych oraz sumy wartości produktów w sklepie wg poszczególnych kategorii.

  Jest szczególnie przydatny gdy analizujemy jakie grupy produktowe są najpopularniejsze wśród klientów i jakie przynoszą najwięcej przychodu.

 • Raport produktów - pozwala m in. sprawdzić ile poszczególnych produktów sprzedało się w danym okresie w sklepie i jaka jest wartość sprzedaży danego produktu.

  Jest szczególnie przydatny gdy chcemy sprawdzić jakie produkty sprzedają się najlepiej, co ułatwia planowanie zakupu i magazynowania produktów.

 • Raport zamówień - pozwala sprawdzić sumę wartości zamówień, liczbę kupionych produktów w zależności od: daty złożenia (okresu), statusu zamówienia, rodzaju płatności, rodzaju dostawy.

Każdy sklep potrzebuje trochę innych danych

Każdy biznes jest inny, a każdy sklep potrzebuje trochę innych danych, z których będzie wyciągał istotne dla siebie wnioski. Przygotowaliśmy podstawowe raporty, które można dodatkowo rozszerzać w zależności od potrzeb danego sklepu.

Raporty są podzielone na grupy - można zainstalować tylko jeden - lub więcej, w zależności od potrzeb. Raporty są dostępne do przeglądania w panelu sklepu, w osobnej zakładce, nie są dostępne do eksportu (usługa dodatkowo płatna).

Poszczególne kolumny danego raportu są wyjaśnione w samym raporcie - po najechaniu na znak pytajnika, przy nagłówku danej kolumny pojawi się wyjaśnienie.

Jeśli potrzebujesz dodać nowy raport w omawianym zakresie lub rozszerzyć istniejące - jest to jak najbardziej możliwe za dodatkową opłatą ponad bazową cenę modułu.

 

1. Raporty Kategorii - Stany magazynowe

Raport jest szczególnie przydatny gdy analizujemy jakie grupy produktowe są najpopularniejsze wśród klientów i jakie przynoszą najwięcej przychodu.

 

Raport pozwala na sprawdzenia sumy stanów magazynowych oraz sumy wartości produktów w sklepie wg poszczególnych kategorii. Z jego pomocą można sprawdzić 

 • które kategorie produktów zawierają najwięcej produktów

 • ile produktów zawierają poszczególne kategorie

 • ile sztuk wszystkich produktów zawierają poszczególne kategorie

 • jaka wartość (kwotowo) jest w poszczególnych kategoriach (suma wartości wszystkich sztuk produktów w danej kategorii)

 • ile produktów (ilościowo i wartościowo) znajduje się w aktualnie realizowanych zamówieniach (w trakcie realizacji, niezakończone)

 • globalną ilość sztuk i wartość produktów (na stanie oraz w zamówieniach) dla kategorii danej głębokości lub dla określonego zakresu ID produktów

 


Raport pozwala także na filtrowanie poziomu głębokości kategorii (jeśli np. produkty są dodawane do każdego poziomu kategorii można wybrać tylko odpowiedni poziom, żeby uniknąć dublowania się danych).2. Raporty produktów - Sprzedaż wg. produktów

Raport jest szczególnie przydatny gdy chcemy sprawdzić jakie są nasze najlepiej sprzedające się produkty oraz ile (i za ile) takich produktów-gwiazd sprzedaje się w naszym sklepie - co ułatwia planowanie zakupu i magazynowania produktów.

Raport pozwala sprawdzić ile poszczególnych produktów sprzedało się w danym okresie w sklepie i jaka jest wartość sprzedaży danego produktu (liczona jako suma cen sprzedaży poszczególnych produktów w danym okresie, już po uwzględnieniu rabatów).

 

Produkty posortowane są wg ilości w zamówieniach - a więc jest to de facto liczba bestsellerów w danym okresie.

 


Dodatkowo - jeśli sklep zapisuje/będzie zapisywał dane o cenach zakupu poszczególnych produktów można także omówić funkcjonalność wyliczania zysków produktów (do omówienia indywidualnie):

 

3. Raporty zamówień - Wartości zamówień

Raport jest szczególnie przydatny, gdy potrzebujemy szybko poznać globalne wartości sprzedażowe z danego okresu wg różnych kryteriów składanych zamówień.

Raport pozwala sprawdzić sumę wartości zamówień, liczbę kupionych produktów w zależności od:

 • daty złożenia (okresu)

 • statusu zamówienia

 • rodzaju płatności

 • rodzaju dostawy

 • typu zamówienia (sklepowe vs allegro - jeśli dotyczy)

Po wybraniu odpowiednich ustawień widzimy podsumowane dane liczbowe, mamy także wgląd w zamówienia składające się na te wartości zsumowane.

 

Wraz z modułem zainstalujemy moduł wspomagający, który pozwoli na zapisywanie w bazie produktów zamówienia dwie wartości: 

 • stare ceny produktów, które były ustawione w momencie zamówienia 
 • cenę finalną produktu, która uwzględnia rabaty

Pozwoli to na wyliczanie dodatkowych informacji w raportach - dla przyszłych produktów