System automatycznej naprawy sklepu SOTE

Sklep SOTE, jak każdy system, może w określonych przypadkach przestać działać poprawnie, zaś niniejszy moduł pozwala na uratowanie sprzedaży w Twoim sklepie w przypadkach kryzysowych.

Moduł może automatycznie naprawić istotną części błędów, które mogą występować w sklepach SOTE.

Działa on 24 godziny na dobę, dzięki temu duża część potencjalnych błędów może zostać naprawiona natychmiast po ich wystąpieniu.

  • Kod: 51z
  • szt.
  • Cena netto: 499,00 zł

Oprogramowanie jednego modułu SOTE w ramach uiszczanej ceny obejmuje: 

  • instalację modułu w sklepie Klienta (po przekazaniu danych dostępowych do FTP oraz backendu sklepu);
  • dopasowanie funkcjonalności modułu opisanej w specyfikacji modułu do szablonu używanego przez Klienta (nie dotyczy starych szablonów - tzn. takich, gdzie osobno jest wersja mobilna i osobno wersja desktop);
    wstępną konfigurację modułu - ustawienia niezbędne do funkcjonowania od strony technicznej; 
  • dopasowanie funkcjonalności modułu, opisanej w specyfikacji modułu do aktualnie użytkowanej przez Klienta wersji SOTE - pod warunkiem korzystania z jednej z 3 ostatnich wersji systemu SOTE.

Więcej dowiesz się w § 4 Przedmiot sprzedaży naszego regulaminu:
https://moduly-sote.pl/webpage/regulamin.html

Możesz odstąpić od umowy zakupu Oprogramowania w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba, że oprogramowanie zostało specjalnie wykonane na Twoje zamówienie.

Więcej dowiesz się w § 6 Gwarancja satysfakcji naszego regulaminu:
https://moduly-sote.pl/webpage/regulamin.html

W sytuacji, gdy z przyczyn wywołanych okolicznościami niezależnymi od Convertis, aktualizacja/ dostosowanie modułu jest pracą dodatkowo płatną.

Więcej dowiesz się w § 5 naszego regulaminu:
https://moduly-sote.pl/webpage/regulamin.html

Moduł monitoruje działanie sklepu - sprawdzając co określony czas czy sklep działa poprawnie (nie zgłasza błędów). Jeśli moduł zauważy problem, samoczynnie podejmuje próbę niskopoziomowego wyczyszczenia pamięci podręcznej sklepu (co w wielu przypadkach pozwala na przywrócenie funkcjonowania sklepu). Ostatecznie moduł informuje e-mailem o wszystkich napotkanych błędach i skutkach próby automatycznego naprawienia.