Edycja Cen Hurtowych

Moduł SOTE Edycja Cen Hurtowych pozwala w bardzo szybki sposób na zmniejszenie lub zwiększenie ceny hurtowej dla danego kontrahenta na dane produkty, co umożliwia reagowanie na pozytywne lub negatywne zachowania partnerów biznesowych.


599 zł
cena netto
Ilość

Moduł SOTE  edycja cen hurtowych umożliwia dla danego klienta - hurtownika (który ma przypisaną jedną z grup cenowych A/B/C/) dodatkową zmianę ceny hurtowej dla każdego produktu osobno. Jest to idealne rozwiązanie dla typowych hurtowni B2B zbudowanych na sklepie internetowym SOTE jak i wszystkich sklepów, które stosują różne cenniki dla swoich klientów.

Dzięki temu możemy sprawić, że cena będzie bardziej atrakcyjna, lub bardziej restrykcyjna (gdy np. kupujący hurtowo zaniżają cenę sprzedaży naszego produktu).

Moduł Edycja Cen Hurtowych jest idealny dla każdego właściciela sklepu, który oprócz cen detalicznych chce wprowadzić ceny hurtowe dla partnerów, którzy mają sprzedawać kupowane w sklepie produkty w swoich kanałach.

Co zawiera cena modułu?

Cena modułu SOTE obejmuje licencję gotowego kodu modułu dla jednego sklepu oraz usług:

  • instalację modułu w sklepie Klienta (po przekazaniu danych dostępowych do FTP oraz backendu sklepu)
  • dopasowanie funkcjonalności modułu opisanej w specyfikacji modułu do szablonu używanego przez Klienta (nie dotyczy starych szablonów - tzn. takich, gdzie osobno jest wersja mobilna i osobno wersja desktop). W przypadku braku możliwości dostosowania modułu - zwracane są pieniądze za zakupiony moduł
  • wstępna konfiguracja modułu - ustawienia niezbędne do funkcjonowania od strony technicznej.
  • dopasowanie funkcjonalności modułu opisanej w specyfikacji modułu do aktualnie użytkowanej przez Klienta wersji SOTE - pod warunkiem korzystania z jednej z 3 ostatnich wersji systemu SOTE. Inne dostosowania możemy wykonać za opłatą ustalaną indywidualnie. W przypadku braku możliwości dostosowania modułu - zwracane są pieniądze za zakupiony moduł.

Cena modułu SOTE nie obejmuje:

  • szkolenia z obsługi modułu - usługa dodatkowo płatna w zależności od wymaganego zakresu
  • ładowania modułu danymi - np. banerami, treściami popup, treściami mail - usługa dodatkowo płatna w zależności od wymaganego zakresu
  • konfiguracja danych specyficznych dla danego sklepu (kontaktowe, dotyczące specyfiki sklepu itp.)
  • niezbędnych aktualizacji koniecznych do zachowania kompatybilności z aktualizacjami SOTE lub zmianami kodu/szablonu przez Klienta występującymi po instalacji modułu. Może wystąpić przypadek polegający na przerwaniu poprawnego funkcjonowania modułu na skutek zaktualizowania oprogramowania SOTE i zawartych w aktualizacji zmian działania wprowadzających niekompatybilność SOTE i modułu czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
  • ewentualnego dostosowania modułu do zmienionego działania sklepu spowodowanego aktualizacją oprogramowania sklepu