Automatyczne Maile Do Klientów

Moduł Automatyczne Maile Do Klientów pozwala na automatyczne dotarcie do wybranych klientów, którzy złożyli w sklepie zamówienie - poprzez wysłanie ustalonej wcześniej wiadomości (np. przy braku wpłaty po tygodniu od zamówienia lub przy przedłużającej się obsłudze zamówienia przez pracowników sklepu).


599 zł
cena netto
Ilość

Moduł Automatyczne Maile Do Klientów umożliwia:
- automatyczną wysyłkę maili do danej grupy klientów
- wysyłkę specjalnych treści tylko do klientów spełniających określone warunki (np. data zamówienia, minimalna czy maksymalna kwota zamówienia, określony status zamówienia
- tworzenie szablonów maili

Moduł Automatyczne Maile Do Klientów pozwala zaoszczędzić czas poprzez np. brak konieczności ręcznego analizowania nieopłaconych zamówień czy wyszukiwania klientów z określoną kwotą zamówienia. Generuje on automatyczne, zdefiniowane wcześniej wiadomości do ściśle określonej grupy klientów, co pozwala na bardziej dopasowaną komunikację marketingową bez konieczności bieżącego śledzenia zamówień w sklepie.

Co zawiera cena modułu?

Cena modułu SOTE obejmuje licencję gotowego kodu modułu dla jednego sklepu oraz usług:

  • instalację modułu w sklepie Klienta (po przekazaniu danych dostępowych do FTP oraz backendu sklepu)
  • dopasowanie funkcjonalności modułu opisanej w specyfikacji modułu do szablonu używanego przez Klienta (nie dotyczy starych szablonów - tzn. takich, gdzie osobno jest wersja mobilna i osobno wersja desktop). W przypadku braku możliwości dostosowania modułu - zwracane są pieniądze za zakupiony moduł
  • wstępna konfiguracja modułu - ustawienia niezbędne do funkcjonowania od strony technicznej.
  • dopasowanie funkcjonalności modułu opisanej w specyfikacji modułu do aktualnie użytkowanej przez Klienta wersji SOTE - pod warunkiem korzystania z jednej z 3 ostatnich wersji systemu SOTE. Inne dostosowania możemy wykonać za opłatą ustalaną indywidualnie. W przypadku braku możliwości dostosowania modułu - zwracane są pieniądze za zakupiony moduł.

Cena modułu SOTE nie obejmuje:

  • szkolenia z obsługi modułu - usługa dodatkowo płatna w zależności od wymaganego zakresu
  • ładowania modułu danymi - np. banerami, treściami popup, treściami mail - usługa dodatkowo płatna w zależności od wymaganego zakresu
  • konfiguracja danych specyficznych dla danego sklepu (kontaktowe, dotyczące specyfiki sklepu itp.)
  • niezbędnych aktualizacji koniecznych do zachowania kompatybilności z aktualizacjami SOTE lub zmianami kodu/szablonu przez Klienta występującymi po instalacji modułu. Może wystąpić przypadek polegający na przerwaniu poprawnego funkcjonowania modułu na skutek zaktualizowania oprogramowania SOTE i zawartych w aktualizacji zmian działania wprowadzających niekompatybilność SOTE i modułu czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
  • ewentualnego dostosowania modułu do zmienionego działania sklepu spowodowanego aktualizacją oprogramowania sklepu